urhojakaisu

Säätiö

Alkuperäisen säädekirjan mukaan säätiön tarkoituksena on tukea ja edistää Mikkelin läänistä ja nykyisten sääntöjen mukaan Etelä-Savon maakunnasta erityisesti maaseudulta kotoisin olevien nuorten henkilöitten opiskelua yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa. Säädekirjassa mainitaan lisäksi, että säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla säätiön pääoman todellinen tai laskennallinen tuotto vuosittain nuorten henkilökohtaisiksi apurahoiksi tai muutoin sopivin tavoin.
Säädekirjan mukaan säätiön asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, jonka jäsenet Suur-Savon Osuuspankin kulloinkin toimiva hallitus valitsee vuosittain.

Säätiön hallitus

Titta Saksa, pj
Matti Malinen
Merja Ylönen

Säätiön asiamiehenä toimii asianajaja Kalle Ervasti

Yhteystiedot

Urho ja Kaisu Kiukkaan säätiö sr
c/o Asianajotoimisto Ervasti Oy
Porrasalmenkatu 21 B, 50100 MIKKELI
kalle.ervasti@kiukkaansaatio.fi
015 365 333 tai 0440 365 333 (Asianajotoimisto Ervasti Oy)

1902

1902

Urho Kiukas syntyi 19.11.1902 Kotkan lähellä Popin-niemen kylässä.

1924

1924

Urho Kiukas tuli ylioppilaaksi Kotkan suomalaisesta yhteiskoulusta vuonna 1924 ja suoritti ylemmän oikeustutkinnon vuonna 1930.

1931

1931

Urho Kiukas osti opiskelutoverinsa kanssa mikkeliläisen asianajotoimiston. Hän avioitui juvalaisen Kaisu Koivusen kanssa vuonna 1931. Urho Kiukas oli palannut isiensä maille eteläiseen Savoon.

1957

1957

Kiukas toimi monissa luottamustoimissa ja viroissa sekä maakunnan että valtakunnan tasolla. Hän oli muun muassa sisäasiainministeri von Fieandtin hallituksessa vuonna 1957. Vuosina 1957–1970 hän toimi Mikkelin läänin maaherrana. Maakunta ja Suomi muistavat Urho Kiukkaan Saimaan kanavasta, Suomen kanavavaltuutettuna.

1961

1961

”On kuitenkin huomattava, että kulttuuri käy kaikkialla käsi kädessä taloudellisen vaurastumisen kanssa.Vain henkinen vireys kykenee luomaan uusia taloudellisia arvoja”.

Näin Urho Kiukas perusteli Mikkelin läänin maakuntarahaston perustamisen tärkeyttä lehtihaastattelussa 1961.

1967

1967

Vuonna 1967 Urho Kiukas ja hänen puolisonsa Kaisu Kiukas perustivat nimeään kantavan rahaston, josta jaetaan apurahoja ja stipendejä Etelä-Savon alueelta kotoisin oleville opiskelijoille.

1980

1980

Kun maakuntarahasto saatiin Mikkeliin, tuli Kiukkaasta sen ensimmäinen puheenjohtaja. Hän toimi puheenjohtajana kahdessa eri jaksossa yhteensä 15 vuotta. Etelä-Savon maakuntarahasto kutsui Urho Kiukkaan kunniapuheen-johtajakseen vuonna 1980.

1995

1995

Etelä-Savon talous- ja kulttuurielämän kehittäjä ja puolestapuhuja kuoli 19.11.1995.